Jūrinių avarijų tyrimų analogija su orlaiviais

Vidmantas Matutis

Klasifikacija dviejų laivų susidūrimas, jei nebus aukų, nebebus laikomas itin sunkia avarija

Mažėjančio Lietuvos registro laivai vis rečiau pakliūva į avarijas, bet istorijoje būta ir itin skaudžių.

Nedažni, bet skaudūs incidentai

Skaudžiausias mūsų laikų incidentas yra įvykęs su laivu „Linkuva“. Jis su 21 jūrininko įgula pradingo uragano sukeltose bangose Ramiajame vandenyne.

Incidentų, kai laive žūdavo žmogus būta ir daugiau. Įsiminė atvejis, kai žvejybinio laivo triume prie Švedijos krantų užduso trys žvejai-jūrininkai. Šie atvejai būtų klasifikuojami kaip itin sunkūs.

Šviežiausias atvejis fiksuotas rugsėjo pabaigoje Prancūzijoje, kai su Lietuvos vėliava plaukiantis laivas „Aramis“ Ronos upėje kliudė du tiltus. Tai nėra itin sunkus atvejis, nes įgulos nariai nenukentėjo, o laivas nenuskendo.

Tiek pagal dabartinę laivų avarijų tyrimo tvarką, tiek pagal naująją, kuri svarstoma Vyriausybėje ir bus teikiama tvirtinti Seimui, tokios laivų avarijos būtų tiriamos.

Pagal naująją tvarką, kuri turėtų įsigalioti nuo kitų metų gegužės 1 dienos, numatyta nebetirti netgi sunkių laivų avarijų, kurių metu nežuvo žmonės ir padaryti nuostoliai nėra labai dideli.

Avarijų klasifikacija

Pagal naująją tvarką numatyta laivų avarijas klasifikuoti, kaip labai sunkias, kai pražūsta laivas, žūva žmonės arba padaroma didelė žala aplinkai.

Sunkiomis laivų avarijomis laikoma tos, kurių metu įvyko sprogimas, gaisras, laivas užplaukė ant seklumos, susidūrė su kitu laivu ar atsitrenkė į kitą objektą, pažeidė korpusą susidūręs su ledais. Net jei po incidento laivas tapo netinkamas plaukioti ir jį reikia temti vilkiku, laivo avarija nelaikoma labai sunkia, jei incidento metu nebuvo aukų.

Nesunkia laivo avarija pagal naująją tvarką laikoma ta, kuri neklasifikuojama kaip sunki arba kaip labai sunki.

Nauja tvarka akcentuoja, kad laivų incidentų tyrimai bus nepriklausomi nuo tuo pačiu metu galinčių vykti ikiteisminių ir kitokių tyrimų. Laivų avarijų tyrimais nebus siekiama nustatyti kieno nors atsakomybės ar kaltės. Jų pateikta išvada bus naudojama išskirtinai tik dėl prevencinių tikslų siekiant ateityje išvengti panašių avarijų ir incidentų.

Pagal tokią laivų avarijų tyrimų tvarką ši sistema priartėja prie incidentų tyrimų civilinių orlaivių srityje.

Tyrėjas tarsi prokuroras

Nauja jūrinių laivų avarijų tyrimo tvarka nėra koks nors Lietuvos sukurtas naujadaras. Tokia tvarka įteisinta dar 2009 m. ES teisėje. Dabar ta tvarka perkeliama į Lietuvos juridinę bazę koreguojant Lietuvos saugios laivybos įstatymą.

Laivų avarijas, panašiai, kaip orlaivių, privalės tirti specialus laivų avarijų ir incidentų tyrimo vadovas. Jį skirs ne susisiekimo, o teisingumo ministras. Šio pareigūno veikla avarijos ar incidento tyrimo metu turės prokuroro ar bylos tyrėjo požymių. Jis laivo avarijos ar incidento tyrimo metu galės paimti ir gauti liudytojų parodymą, dokumentus, priimti pareiškimus, užrašyti pasakojimą, teikti informaciją laivo avarijos ir incidento metu nukentėjusiems asmenims.

Laivų avarijų ir incidentų tyrimų vadovas, įvertinęs aplinkybes, tirs tik tas avarijas ar incidentus, kurių tyrimais būtų sukuriama didžiausia pridėtinė vertė laivybos saugai stiprinti, ir netirs avarijų, kurių tyrimai tokios vertės nesukurtų.

Ši nuostata nebus taikoma tik labai sunkioms avarijoms, kurių tyrimai visais atvejais yra privalomi.
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos