Jūros mokslas liks našlaitės vietoje?

Vidmantas Matutis


Situacija: jūrinis mokslas dėl savo likimo pergyvena ne pačius geriausius laikus.

Specializacija jūros mokslų srityje Vilniaus valdininkams netapo argumentu, kad Klaipėdoje išliktų savarankiškas universitetas.

Pagal paskutiniąją universitetų „pertvarkos“ dėlionę, Klaipėdoje numatomas universitetinis mokslinis centras, pavaldus kuriam nors Vilniaus ar Kauno universitetui.

„Tokio plano įgyvendinimas turėtų neigiamų padarinių Klaipėdos regiono ir Žemaitijos kultūrinei, mokslinei bei technologinei raidai. Tai prieštarauja Vyriausybės pateiktam planui, pagal kurį Klaipėdai buvo numatytas savarankiškas Klaipėdos universitetas, specializuotas jūros mokslų srityje. Už būtinybę turėti savarankišką universitetą pasisakė ir Klaipėdos regiono verslo lyderiai“, – teigė Klaipėdos ir Neringos miestų bei Klaipėdos, Kretingos, Telšių ir Mažeikių rajonų merai kreipimesi į Seimą. Tačiau nei jų, nei Seimo narių klaipėdiečių argumentų Seimo dauguma negirdi.

Vakarų Lietuvos verslas sukuria daugiau kaip 17 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto, o tiesiogiai su Klaipėdos uosto veikla yra susijusios daugiau kaip 800 įmonių, kurios yra įkūrusios apie 58 tūkst. darbo vietų.

„Klaipėdai, kaip svarbiam ekonominiam, kultūriniam ir infrastruktūriniam Vakarų Lietuvos centrui, tenka ypatingas vaidmuo formuojant darnų regiono ekonominį, kultūrinį ir socialinį visuomenės gyvenimą. Miestas be savarankiško universiteto šios misijos nepajėgs įgyvendinti“, – mano merai.

Dalis Seimo narių siūlė Klaipėdos universitetui, išlaikant savarankišką, daugiasritį profilį, peržiūrėti savo vykdomas mokslo ir studijų kryptis akcentuojant specializaciją jūrų mokslo srityje. Kitose Klaipėdos miestui ir regionui reikalingose kryptyse mokslo ir studijų veikla vykdyti kartu su pakankamą mokslo potencialą turinčiais šalies ir regiono universitetais, kolegijomis ir mokslinių tyrimų institutais“. Tačiau tokiam siūlymui dauguma Seimo narių nepritarė.

Vilniaus švietimo mokslo srities specialistų atlikta Klaipėdos universiteto mokslinės veiklos lyginamoji analizė atskleidė, kad tik jūros mokslų ir technologijų mokslų jungtinis padalinys yra stiprus tarptautiniu mastu. Kitos sritys Klaipėdos universitete esančios silpnos. Klaipėdos universitete per pastaruosius metus buvęs didžiausias studentų mažėjimo skaičius – per 5 metus – net 60 proc.

Vakarų Lietuvos regionui priekaištų pažerta ir dėl to, kad regione mažėja žmonių skaičius.

 
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos