Kam žuvininkystės tarnautojams oratorinis menas?

Vidmantas Matutis

Nuostata žvejams ne tiek svarbu kiek išprūsę bus žuvininkystės valdininkai, svarbiau, kad jiems būtų sudarytos sąlygos gaudyti žuvis

Tai, kad Lietuvoje naudojant ES paramos pinigus yra chaoso įrodo ši istorija besisukanti teismuose.

Ginčas tarp valstybės tarnybų

Į Klaipėdą perkelta Žuvininkystės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos po teismus vaikščiojo dėl to, kad Europos socialinio fondo agentūra ir Vidaus reikalų ministerija atsisakė mokėti pateiktas išlaidas dėl darbuotojų mokymo.

Atsisakyta mokėti 5342 eurus už mokymus, kurie pavadinti: „Socialines kompetencijas stiprinantys mokymai: dalykinis etiketas, protokolas, oratorinis menas“. Formali priežastis – atsisakyta mokėti todėl, kad 8 val. viršijusi šių mokymų programa nebuvo patvirtinta Valstybės tarnybos departamente, kaip tai numatė valstybės tarnautojų mokymo tvarkos aprašas.

Ir iš tiesų kyla klausimai, kodėl Žuvininkystės tarnybos specialistams buvo organizuojami mokymai mažai ką bendrą turintys su jų darbo specifika? Ir iš viso, ar į tarnybą turi būti priimami darbuotojai, jei nemoka kalbėti, arba nežino, kaip elgtis visuomenėje?

Ar tai nėra noras bet kaip taškyti ES paramą, rengti bet kokius mokymus, kad tik būtų kuo užsiimti darbe nuobodžiaujantiems specialistams? O gal mokymai vyko savaitgaliais ar po darbo valandų?

Nepatvirtinti mokymai

Dėl neapmokamų mokymų Žuvininkystės tarnyba kreipėsi į teismus. Pradžioje ji pralaimėjo Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

Neakcentuota, ar dalykinio etiketo, protokolo ir oratorinio meno mokymai yra tokie jau būtini žuvininkystės specialistams? Ir ar tai nėra noras tiesiog taškyti ES lėšas?

Formali pralaimėjimo priežastis buvo tai, kad 8 val. viršijusi šių mokymų programa nebuvo patvirtinta Valstybės tarnybos departamente.

Žuvininkystės tarnyba, kaip valstybės institucija, pagal savo veiklos pobūdį privalėjo žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų taisyklių nuostatas dėl mokymų organizavimo ir jomis vadovautis, nepriklausomai iš kokių finansinių šaltinių organizuojami mokymai“, – teigta Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime.

Paramos raštas nepadėjo

Šių metų spalio 16 dienos nutartimi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija neskundžiama nutartimi pripažino, kad Žuvininkystės tarnyba yra neteisi reikalaudama apmokėti išlaidas už „dalykinio etiketo, protokolo ir oratorinio meno“ mokymą.

Nepadėjo ir vėliau pateiktas Valstybės departamento patarėjo raštas apie tai, kad mokymai atitiko valstybės tarnybos programas. Faktas yra tai, kad mokymo programa nebuvo derinta.

Valstybės tarnybos departamento vyriausiojo patarėjo raštas nėra teisės aktas. Rašte yra tik pareikšta atitinkamo valstybės tarnautojo nuomonė apie mokymo programų turinį, kuri nėra teismui privaloma“, – teigta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje.
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos