Kapitonai jūroje tapdavo ir baudėjais

Venantas Butkus

Pastebėjo Brodvėjuje įamžintas kapitonas R.Watermanas ir su jo gyvenimu susijęs muzikinis kūrinys JAV pelnęs keletą apdovanojimų

Nerašytas įstatymas, kad kapitonas laive yra pirmas asmuo po Dievo paversdavo juos tikrais tironais, kaip tai atsitiko kliperyje „Challenge“.  

Kliperiui – geriausią kapitoną

Amerikiečių „Nl. & G.Griswold” laivybos kompanija naujam kliperiui „Challenge“ ieškojo geriausiai vertinamo kapitono, kuris sugebėtų per 90 dienų nuvesti laivą iš Niujorko į San Franciską. Greitai ir saugiai atlikus nelengvą užduotį, kapitonui buvo siūloma 10 tūkst. dolerių premija. 

Iššūkį priėmė prekybos laivų kapitonas Robertas Watermanas (1808-1884). Jis turėjo „Bully Bob“ pravardę. „Bully“ gali reikšti ir peštuką, ir pagyrūną. Pasak jūreivystės istorikų, jam tiko abu šie epitetai. 

Jis buvo banginių medžioklės laivo kapitono sūnus. Kai tėvas žuvo jūroje, jis tebuvo aštuonerių metų. Pirmą kartą į jūrą išplaukė 12 metų ir nuo to laiko nebesiskyrė su laivais. Devynerius metus praleido paketiniuose burlaiviuose, kurie vežiojo paštą, keleivius ir krovinius.

Sulaukęs 21 metų R.Watermanas tapo „Black Ball Line“ kompanijos transatlantinio paketinio laivo „Britannia“ pirmuoju kapitono padėjėju. Po poros metų, nepaisant jaunyvo amžiaus, jis jau vadovavo šio laivo įgulai. 

R.Watermano karjera klostėsi itin sėkmingai. Jam pavesdavo vadovauti vis didesniems burlaiviams, kurių maršrutai driekėsi per Atlanto ir Ramųjį vandenynus iki Kinijos, Čilės, kitų tolimų kraštų. Jo kliperiai plaukiojo rekordiniu greičiu, kartais per dieną įveikdami daugiau kaip 200 jūrmylių (370 km). Garsėjo jis ir kaip martinetas – vadas reikalaujantis paklusniai vykdyti visus įsakymus ir griežtai baudžiantis už nesugebėjimą laikytis nustatytos tvarkos.

Labiausiai kapitonas R.Watermanas išgarsėjo plaukiodamas 51 metro ilgio kliperiu „Sea Witch“ („Jūros ragana“). 1849 m. jo vadovaujamas kliperis atstumą tarp Honkongo ir Niujorko įveikė per 74 dienas. Tai buvo ilgiausiai išsilaikęs greičio rekordas, kurį sumušė tik 2003 m. amerikiečių trimaranas „Great American II“, nuplaukęs tą patį atstumą per 72 dienas 21 valandą ir 11 minučių.

Nepatyrusi ir maištaujanti įgula

Kapitonui, kuriam patikėjo kliperį „Challenge“ („Iššūkis“). Surinkti patyrusią įgulą buvo sunku. Dėl Kalifornijoje prasidėjusios aukso karštligės, Niujorką paliko daug kompetentingų jūrininkų.

Iš 56 vyrų, surankiotų Niujorko landynėse, tik trys buvo kvalifikuoti jūreiviai, sugebantys stovėti prie vairo ir atlikti pareigas denyje. Daugiau kaip pusė įgulos niekada nebuvo dirbę burlaiviuose, nemažą komandos dalį sudarė neseniai į JAV atvykę emigrantai, kurie net anglų kalbos nemokėjo.

Kai 1851 m. liepos 13 d. locmanas palydėjo kliperį „Challenge“ į atvirą jūrą ir pasuko uosto link, kapitonas R.Watermanas rimtai svarstė ar ir jam nereikėtų sukti atgal. Negi galima leistis į tolimą kelionę su įgula, kurios vien išvaizda kėlė siaubą. Bijodamas laivo savininkų pykčio ir finansinių sankcijų, iš dviejų blogybių kapitonas pasirinko mažesniąja –  tęsti pradėtą kelionę. 

Jau pirmą kartą keičiant halsą R.Watermanas įsitikino, kad tik du jūreiviai sugeba tvarkytis su burėmis. Jiems į pagalbą teko pasiųsti pirmąjį kapitono padėjėją ir dar tris laivo karininkus. Nenorinčius klausyti ar tiesiog baimės paralyžuotus įgulos narius teko laipinti ant rėjų grasinant pistoletu. Prasiblaivę po išgertuvių uoste jie elgėsi kaip tikri banditai. 

Kapitonas ir jo padėjėjai nei dieną, nei naktį nesiskirdavo su pistoletais. Jiems beveik nelikdavo laiko miegui. Reikėjo ne tik saugotis agresyvių įgulos narių, bet dar ir priversti juos dirbti, kad laivas galėtų saugiai plaukti į paskirties vietą.

Aršiausi įgulos nariai labiausiai buvo nepatenkinti pirmuoju kapitono padėjėju Jamesu Douglassu, kuriam pagal pareigas priklausė skirstyti darbus ir palaikyti tvarką laive. Kelionei įpusėjus, jį užpuolė keli peiliais ginkluoti sąmokslininkai. Į pagalbą padėjėjui atskubėjęs R.Watermanas du užpuolikus geležine dalba paklojo vietoje.

Tvirtas laivas ir „kietas“ kapitonas

Kaip paaiškėjo iš vėliau vykusio teismo bylų, tiek kapitonas R.Watermanas, tiek jo pirmasis padėjėjas J.Douglassas santykiuose su įgulos nariais dažnai naudojo nepateisinamą smurtą. Laivo virėjui, atmestinai gaminančiam valgį, kapitonas vos nenurėžė skalpo su virtuviniu peiliu. Pirmasis kapitono padėjėjas kelis lėtai dirbančius jūreivius taip „pamokė“, kad jiems lūžo šonkauliai ir rankos. 

Dauguma įgulos narių išties nepasižymėjo pavyzdingu elgesiu, bet kapitonas ir jo vyresnysis padėjėjas gana dažnai „perlenkdavo lazdą“. 

Ilgos kelionės neatlaikė venerinėmis ligomis sirgę penki jūreiviai. Jie kapitono įsakymu buvo izoliuoti atskiroje patalpoje. Du nepatyrę jūreiviai audringu oru neišsilaikė ant rėjų: vienas iškrito į jūrą ir nuskendo, o kitas užsimušė nukritęs ant denio.

Dėl to, kad įgula nesugebėdavo audros metu pakeisti halso, nuleisti viršutinių burių, kliperis dažnai pilnomis burėmis skriedavo per riaumojančias bangas. Tik išskirtinio laivo tvirtumo ir R.Watermano pastangų dėka, „Challenge“ laimingai pasiekė San Franciską. 

Kelionė užtruko kiek ilgiau nei norėjosi laivo savininkams. Tačiau ir 108 dienos, turint galvoje kliperio įgulą, buvo puikus pasiekimas.

Vietoj kalėjimo pagyrimas

Kliperiui atvykus į San Franciską, patys aršiausi banditai, surinkti iš Niujorko landynių, apkaltino kapitoną ir jo vyresnįjį padėjėją žiauriu elgesiu ir kelių jūreivių žūtimi. Sensacijų ištroškę laikraščiai spausdino skandalingus interviu su „nukentėjusiais“. 

Laikraštis „California Courier“ lapkričio 1 d. numeryje rašė: „Challenge“ jūreiviai teigia, kad kelionės metu keturi žmonės nukrito nuo rėjų į jūra, o penki mirė nuo žaizdų. Visi jie žuvo dėl netinkamo laivo vadovybės elgesio“. 

Laikraštis kapitoną R.Watermaną išvadino „nehumaniškiausiu šio amžiaus monstru“. Atsiet, jei visa tai pasirodys tiesa, jį reikėtų gyvą sudeginti.

Jūrininkų skundą nagrinėjęs teismas ne tik neapkaltino R.Watermano, bet dar ir pasveikino jį, kad sugebėjo su tokia nenaudėlių įgula atvesti kliperį „Challenger“ į uostą.
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos