Laivų specialistai – tarp svarbiausių šalies profesijų

Vidmantas Matutis

Technologijos šiuolaikiniuose laivuose yra daugybė naujų mazgų, kur nebeužtenka vien mechaniko, bet reikia ir elektroniko supratimo

Vyriausybėje patvirtintas Lietuvai svarbių ir labiausiai trūkstamų profesijų sąrašas.

Trūksta laivybos specialistų

Tarp 40 Lietuvoje labiausiai reikalingų profesijų yra ir su laivyba susijusios profesijos – laivų elektromechanikai, laivavedžiai, budintys mechanikai.

Be laivybos specialistų tarp kitų techninių specialybių labiausiai dominuoja specialistai susiję su aviacija. Nors laivų Lietuvos registre yra daugiau nei lėktuvų, bet su aviacija susietų specialistų sąraše yra daugiau. Tai įvairūs aviacijos technikai, orlaivių vadai, mechanikai, inžinieriai, sraigtasparnių pilotai.

Kita vertus ir jūrines profesijas, kurios labai svarbios galima būtų skaidyti detaliau. Pavyzdžiui, Klaipėdos uostui yra ypač svarbūs itin reti specialistai – locmanai, kurių šiuo metu iš viso yra vos 24. Bet jie neįtraukti į retas specialybes, nes locmanais gali tapti tie patys laivavedžiai pasirengę ir išlaikę tam tikrus egzaminus.

Įtraukti techninių specialybių susietų su jūra ir aviacija specialistus į minėtą sąrašą pasiūlė įtraukti Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tai reiškia, kad šių specialistų trūksta ir šioje tarnyboje.

Didins atlyginimus

Lietuvai svarbių profesijų sąraše dominuoja įvairių sričių inžinieriai, kompiuterinių sistemų specialistai, analitikai, programuotojai, projektuotojai, informacinių ir kompiuterinių programų administratoriai, ryšių specialistai, technikai. Tarp itin svarbių specialybių yra ir teismo medicinos ekspertai.

Šis sąrašas sudarytas neatsitiktinai. Išvardintų specialistų Lietuvoje trūksta. Vyriausybėje netgi svarstyta nuostata, kad į specialų sąrašą įtrauktiems specialistams iki 100 proc. turėtų būti didinami atlyginimai, kad juos pavyktų išlaikyti ir pritraukti naujų.

Į sąrašą įtraukiamos profesijos, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija. Sąrašas sudaromas remiantis nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsena. Planuojama, kad sąrašas bus tvirtinamas du kartus per metus įvertinant pokyčius rinkoje.

Randa darbą ir užsienyje

Kas nors gali suabejoti, nejaugi trūksta laivavedžių, mechanikų ar laivų elektromechanikų, nes Lietuvoje beveik nebeliko laivyno.

Šiuo metu Lietuvos laivų registre yra 100 jūrų laivų. Jiems aptarnauti reikalingi aukštos kvalifikacijos mechanikai, elektromechanikai ir laivavedžiai. Juos rengia Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.

Lietuvos jūrininkai yra paklausūs ir reikalingi ne tik Lietuvos vėliavos laivams. Jie vertinami ir užsienio kompanijose. Nemaža dalis Lietuvos jūrininkų suranda darbą kitų šalių prestižinėse laivybos kompanijose.

Aukštos kvalifikacijos jūrininkai ir ateityje bus svarbūs. Jie yra ir valstybės prestižo dalis, nes reprezentuoja šalį kitų vėliavų laivuose. Neatsitiktinai laivavedžiai, mechanikai ir elektromechanikai įtraukti į šaliai labiausiai reikalingų profesijų sąrašą.

Bendrai imant laivavedžių, mechanikų ir elektromechanikų trūkumas yra visame pasaulyje. Lietuva jų galėtų paruošti kiek galima daugiau ir šie specialistai rastų darbą pasaulio laivyne. Šių specialybių darbas yra palyginti gerai apmokamas ir naudingas Lietuvai.

Tarp itin reikalingų jūrinių profesijų galėtume vertinti ir kai kurias itin reikalingas darbininkiškas su laivų remontu ir statyba susijusias profesijas. Lietuvoje labai trūksta aukštos kvalifikacijos laivų korpusininkų, suvirintojų, netgi laivų apdailos specialistų, kurių paklausa Lietuvoje ir kitose Europos laivų statyklose yra didžiulė.
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos