Jūra

2013-07-30, 14:52

Paskutinysis korsaras su legendine reputacija

Paskutinysis korsaras su legendine reputacija
© Atmintis: kreiserio vadas Karlas Miuleris Vokietijoje prisimenamas iki šiol.

Vokiečių sukurtą daugiaserijinę dramą „Emdeno“ vyrai“ neseniai turėjo progos pamatyti ir LRT žiūrovai. Filmas primena kaizerinės Vokietijos kreiserio „Emdenas“, paskutinio korsaro su nepriekaištinga reputacija, istoriją.

Pralenkė piratą Morganą

XX a. pradžioje tokius laivus, kaip „Emdenas“, kurie savarankiškai kovojo jūrų ir vandenynų susisiekimo keliuose, oficialiai vadindavo reideriais (angl. raider – užpuolikas). Iš esmės jie atlikdavo tas pačias funkcijas, kaip ir viduramžių korsarai, kurie su savo karaliaus leidimu užpuldinėdavo priešiškai nusiteikusios valstybės vertingomis prekėmis pakrautus laivus. Korsarai paprastai nebūdavo tokie žiaurūs ir negailestingi, kaip „sėkmės džentelmenai“. Matyt, todėl „Emdenui“ ir prilipo korsaro, o ne pirato etiketė, nors jo vadas korvetės kapitonas (armijoje atitinkantis majoro laipsnį) Karlas Miuleris (1873-1923) į jūros dugną pasiuntė daugiau laivų, nei garsusis britų piratas Henris Morganas (1635-1688).

1914 metų rudenį per du mėnesius šis vokiečių kreiseris užpuolė ir paskandino 23 užsienio šalių prekybos laivus, rusų kreiserį ir prancūzų minininką. XX a. pradžioje jūrininkai vis dar kariaudavo džentelmeniškai. Jie niekada nepalikdavo likimo valiai skęstančių priešininkų. Net reideriai, kurie jūrų keliuose „medžiodavo“ priešo prekybinius ir karinius laivus, dažniausiai laikydavosi tarptautinių karo įstatymų ir tradicijų, humaniškai elgdavosi su belaisviais. Per „Emdeno“ antpuolius nežuvo nei vienas prekybinių laivų žmogus. Visi nuskandintų laivų jūreiviai ir keleiviai buvo nugabenti į krantą, internuoti arba paleisti. Londono laikraštis „The Times“ vėliau rašė, kad „Emdenas“ anglams kėlė skirtingus jausmus: jie su malonumu sutiko jo žūtį, tačiau sveikino į nelaisvę patekusius kapitoną K. Miulerį ir jo įgulą, kaip drąsų ir kilnų priešą.

Sėkminga „medžioklė“

1914 metų rugpjūčio 14 dieną už trisdešimt tūkstančių kilometrų nuo Europos Ramiojo vandenyno pietuose veikusios vokiečių eskadros admirolas Maximilianas von Spee suteikė „Emdeno“ vadui, kuris priklausė jūros karininkų elitui, teisę veikti savarankiškai „britų ežere“ – anglų dominuojamame Indijos vandenyne. Nuo nedidelės Pagano salos eskadra pasuko į rytus Pietų Amerikos krantų link, o „Emdenas“ į vakarus. Taip 118 metrų ilgio kreiseris su 361 įgulos nariu, ginkluotas 18 patrankų ir dviem torpediniais aparatais pradėjo žygį, po kurio tapo pačiu garsiausiu Pirmojo pasaulinio karo reideriu.

Dvi savaites „Emdenas“ 10 mazgų greičiu vagojo tuščią Indijos vandenyną. Kreiserio vadas pradėjo nerimauti. Pagaliau 8 rugsėjo sustabdomas pirmas laivas. Tai graikų garlaivis „Pontoporos“, gabenantis 6000 tonų akmens anglies. Laivas neutralus, tačiau krovinys priklauso priešui. Pagal tarptautinę teisę krovinį galima pasisavinti, o laivą su visa įgula būtina paleisti. Graikai buvo paleisti tik po savaitės, kai jo krovinį surijo „Emdeno“ garo katilų krosnys.

Po to beveik kiekviena diena baigdavosi sėkminga „medžiokle“, o jos pagrindiniais trofėjais tapdavo anglų laivai. Jie buvo skandinami, vertingesnis krovinys perkeliamas į kreiserį lydintį transportinį laivą „Markomania“. Tuo metu ir „Emdeno“ kambuzas lūžo nuo geriausio maisto, alaus ir visokiausių alkoholinių gėrimų atsargų. Neretai iš kubrikų ir priekinio denio sklisdavo skambios jūreivių dainos.

Su belaisviais buvo elgiamasi humaniškai. Jie nebadavo, nebuvo žeminami. Pasitaikius progai juos perduodavo neutralios valstybės laivams plaukiantiems į neutralius uostus.

Gandai apie sėkmingus „Rytų gulbės“, taip dėl jo baltai dažytų bortų ir antstatų „Emdeno“ jūreiviai vadino savo laivą, reidus pasklido gana plačiai. Daugiau kaip 60 sąjungininkų laivų šukavo Indijos vandenyną ieškodami įžūlaus vokiečių korsaro.

Atpildo valanda

Šį kartą „Emdeno“ vadas, turėdamas visišką veikimo laisvę, atrodo, persistengė. Jis nutarė sunaikinti telegrafo stotį, įsikūrusia vienoje iš Kokoso salų. Joje susiėjo povandeniniai kabeliai, jungiantys Londoną su Australija. K.Miuleris žinojo, kad telegrafo stoties personalas negausus ir neginkluotas, bet nenujautė, kad jį patį jau medžioja britai ir australai.

1914 metų lapkričio 9-osios ankstyvų rytą šautuvais, revolveriais ir kulkosvaidžiais ginkluotas vokiečių laivo desantas išsilaipino atole Direction ir be vargo sunaikino telegrafo stotį. Kol desantininkai čia darė tvarką, jūroje stovintį „Emdeną“ užklupo australų kreiseris „Sidnėjus“. Kova baigėsi visiška australų pergale. Visi gyvi likę vokiečių jūrininkai, išskyrus saloje likusį desantą, buvo paimti į nelaisvę ir iki karo pabaigos išbuvo lageryje Maltos saloje.

Saloje likęs 50 jūreivių būrys, vadovaujamas leitenanto Helmuto Miukės (1881-1957), užgrobė saloje buvusią nedidelę perpuvusią škuną ir su ja nakties priedangoje pabėgo. Būtent apie tos „Emdeno“ jūreivių grupės kupiną pavojų grįžimą tėvynėn ir pasakojo jau minėtas vokiečių filmas „Emdeno“ vyrai“.

Kaizerinės Vokietijos kreiseris - korsaras „Emdenas“:


Vokiečiai didžiuojasi

Karui pasibaigus „Emdeno“ vyrus tėvynėje pasitiko kaip didvyrius. Laivo vadas buvo apdovanotas aukščiausio laipsnio valstybės ordinu „Pour le Mérite“ („Už nuopelnus“), kurį Prūsijos karalius Frydrichas II, dar vadinamas Didžiuoju, įsteigė 1740 metais. Be to, jam buvo suteiktas jūrų kapitono (Kapitän zur See) laipsnis, atitinkantis armijos pulkininką. Nepagailėta apdovanojimų ir laivo komandai. Kaip ypatingos pagarbos ženklu Vyriausybė leido visiems įgulos nariams prie savo pavardės pridėti žodį „Emden“.

Vokiečiai iki šiol didžiuojasi „Emdeno“ jūreiviais, kurie ištikimai tarnavo savo tėvynei, žiauraus karo sąlygomis išsaugojo žmogiškąjį orumą ir nusikaltimais nesuterštą garbę. Po „Emdeno“ žūties toks pat vardas iki šiol buvo suteiktas keturiems vokiečių karo laivams. Kartu su vardu jie simboliškai paveldėjo ir „Geležinį kryžių“, kuriuo buvo apdovanotas jų pirmtakas.

Šiandien jau nebėra nei vieno gyvo pirmojo „Emdeno“ jūreivio, tačiau jau daugiau kaip 80 metų gyvuoja bendrija, kuri vienija jų palikuonis ir legendinio laivo gerbėjus.

Netikslumai, klaidos straipsnyje? Susisiekite su redakcija

Susijusios naujienos

Kreiserio „Königsberg“ triumfas ir žūtis
Graikų                kreiserio nuopelnai
Dar kartą „perdirbs„   kreiserį „Aurora“
Kreiserio „Aurora“ saulėlydis ar aušra? (foto)
Vardas*:
Komentaras*: