Jūra

Vidmantas Matutis

2016-12-06, 09:56

Malkų įlanka virsta statybų aikštele [1]

Malkų įlanka virsta statybų  aikštele
Perspektyva: Malkų įlankoje jau prasidėjo dideli pertvarkymai, kurie įsibėgės 2017 metais.
© Vidmanto Matučio nuotr.

Baigiantis šiems metams Klaipėdos uoste aiškėja 2017-ųjų metų didelių statybų Malkų įlankoje kontūrai.

Vieta „Panamax“ dokui

Kaip tik šiomis dienomis Uosto direkcija paskelbė naujų darbų Malkų įlankoje konkursą. Prie Vakarų laivų gamyklos naudojamų krantinių numatoma iškasti naujas dokų duobes, įrengti naujas dokų inkaravimo sistemas ir pertvarkyti šalia esančias tris krantines.

Šių pertvarkymų tikslas sutankinti šalia Vakarų laivų gamyklos naudojamų krantinių esančių dokų duobes ir įrengti naujas vietas, kur ši įmonių grupė galėtų papildomai vykdyti krovą.

Vietoje dabar esančių trijų dokų duobių bus įrengta viena didelė 260 metrų ilgio ir pločio duobė. Virš naujai įrengiamos duobės stovės iki šiol naudotas didžiausias Vakarų laivų gamyklos dokas Nr. 219, taip pat dokas Nr. 812.

Nauja bus tai, kad virš tos pačios duobės įrengiama inkaravimo vieta Vakarų laivų gamyklos įsigytam naujam „Panamax“ tipo dokui. Tai bus didžiausias uosto dokas. Jis suteiks galimybes Vakarų laivų gamyklai aptarnauti „Panamax“ tipo laivus, ko iki šiol Klaipėdos uoste nebuvo.

Naujos vietos krovai

Tose vietose, kur bus dokai, numatytas 16 metrų darbinis gylis, tačiau realiai, kad dokai gerai nusileistų reikės gilinti iki 18,5 metrų.

Iki šiol naudotose dokų duobėse gylis buvo smarkiai sumažėjęs dėl užnešimų. Jis siekė 12-13 metrų. Tiesa, šiuo metu jau baigiamos valyti dokų duobės. Bet valymai vyksta iš esmės dėl to, kad iš po doko duobių būtų išgriebtas sunkiųjų metalų turintis pavojingas gruntas. Neatlikus šių darbų nebūtų buvęs įmanomas ir Malkų įlankos gilinimas.

Įrengti vietą „Panamax“ dokui nelengvi darbai, nes povandeninėje dalyje naujai betonuojami dokų pamatai, įlaidai bus kalami net į 32 metrų grunto gylį.

Prie naujai pertvarkomos 137 krantinės bus įrengta vieta baržai švartuoti. Dalis 139 krantinės bus pritaikoma krovai, nes ant jos bus įrengta dalis portalinio krano kelio ir apie 88 metrų ilgio geležinkelis. Krantinėje papildomai bus sumontuoti keturi knechtai, naujos atmušos. Tai leis bendrovei „Vakarų krova“ prie 139-140 krantinių, kurios bus naudojamos krovai, švartuoti didesnius laivus.

Kalama sienelė

Paraleliai Malkų įlankoje vyks ir kiti darbai. Jau anksčiau įvyko Malkų įlankos gilinimo iki 14,5 metrų konkursas. Į šiuos darbus įskaitomas ir Malkų įlankos botaninio draustinio krantinės sienutės įrengimas. Ji reikalinga tam, kad gilinant Malkų įlanką ir platinant laivų įplaukimo kanalą nepradėtų slinkti gruntas.

Šiuos darbus, įskaitant ir krantinės Nr. 145 dalies rekonstravimą, atliks jungtinės veiklos grupė, kurią sudaro „Latvijas tilti“ ir bendrovė „Borta“. Šių darbų vertė 11,73 mln. eurų.

Malkų įlankos botaninio draustinio krantinės sienutės įrengimo darbai jau prasidėjo.

Prieš prasidedant krantinių Nr. 137a, 138a ir 139 rekonstravimui jau turėtų būti atliktas įplaukos kanalo ir apsisukimo rato gilinimas. Taip pat turės būti nugriautas pirsas, susidedantis iš krantinių Nr. 137 ir Nr. 138.

Pertvarkymai po gilinimų

Išgilinus Malkų įlanką iki 14,5 metrų vyks ir kitų prie šios įlankos esančių krantinių pertvarkymas.

Bendrovė „Vilniaus hidroprojektas“ veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su Latvijos kompanija „Jūras projekts“ pateiks pasiūlymus kaip pertvarkyti ir sutvirtinti 141 ir 142 krantines, kurias naudoja bendrovė „Malkų įlankos terminalas“. Jos bus pritaikomos naujiems Malkų įlankos gyliams.

Ateityje naujiems Malkų įlankos gyliams teks pritaikyti ir Klaipėdos konteinerių terminalo krantines. Taip pat naujam gyliui ir didesniems laivams turės būti pritaikyta Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (KLASCO) naudojama 144 krantinė.

Netikslumai, klaidos straipsnyje? Susisiekite su redakcija

Susijusios naujienos

Nuo rinkliavų  atleidžiami  ir  dokai
Tirs laivybą Malkų įlankos  prieigose
Malkų įlankoje – rimtų pertvarkų pradžia
Uostų   veikla    tampa   nenuspėjama
Vardas*:
Komentaras*: