Mažėjančios įgulos kelia pavojų

Vidmantas Matutis

Būsena dideliuose laivuose mažėjant įguloms jūrininkai vis dažniau jaučiasi vieniši

Praėjo tie laikai, kai laivuose būdavo po dvidešimt žmonių ir didesnės įgulos.

Nuostatos dėl mažiausių įgulų

Neseniai Lietuvos transporto saugos administracija paskelbė Lietuvos jūrų laivų registre registruojamų laivų minimalių įgulų sudėties reikalavimus.

Trijų tūkstančių ir daugiau bendrų tonų dydžio krovininiuose laivuose turi būti ne mažesnė nei 13-15 narių įgula. Iš jų laivuose nuo 3 iki 10 tūkst. tonų privalo būti ne mažiau kaip 7 laivo denio tarnybos jūrininkai – kapitonas, vyresnysis padėjėjas, du budintys kapitono padėjėjai ir trys kvalifikuoti jūreiviai. Didesniuose nei 10 tūkst. tonų laivuose dar papildomai turi būti 2 jūreiviai. Iš viso 9 denio įgulos nariai. Keleiviniuose laivuose dar papildomai turi būti mažiausiai du keleivių aptarnaujančio personalo darbuotojai.

Prie šių 9-11 laivų denio įgulos narių prisideda mašinų skyriaus darbuotojai. Laivuose, kurie didesni nei trys tūkstančiai tonų, jų turi būti ne mažiau kaip 6 – vyriausiasis mechanikas, antrasis mechanikas, budintis mechanikas ir trys kvalifikuoti motoristai.

Lietuvoje – 100 jūrų laivų

Didžiausi Lietuvos jūrų laivų registre esantys laivai, o šiuo metu tai yra „DFDS Seaways“ jūrų keltai, teoriškai galėtų turėti 17 narių įgulą. Realiai šiuose laivuose įgula yra gerokai didesnė. Ir ją didina laivų keleivius aptarnaujantis personalas.

Dalis aptarnaujančio personalo iš Klaipėdos kursuojančiuose laivuose yra sumažinta. Į Klaipėdą atplaukiantiems laivams tvarkyti samdomos ne pačiuose laivuose, o krante esančios žmonių grupės. Kai tik laivas prisišvartuoja uoste į jį skuba tvarkytojų komandos.

Krovininiuose laivuose laivų įgulos realiai atitinka tuos minimalius reikalavimus, kuriuos nustato saugios laivybos specialistai. Kitaip ir negali būti, nes už pažeidimus būtų skiriamos baudos. Be to, išplaukiant laivams kaskart yra pildomas laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimo prašymas. Laive privalo būti laivo įgulos minimumo liudijimas, kurios forma visai neseniai patvirtino minėta Lietuvos transporto saugos administracija.

Laivo įgulos minimumo liudijimas privalo būti visuose Lietuvos jūrų registro laivuose, netgi ir tuose, kurie plaukioja priekrantėje ir yra mažesni nei 500 BT. Tik įgulų skaičius mažuose laivuose mažesnis. Mažesniame nei 500 BT laive įgulos narių minimumas turi būti 5, o žvejybiniuose – 4 žmonės. Net ir esant palyginti nedideliems reikalavimams į Baltijos jūros žvejybinius laivus yra sunku surinkti įgulas, kartais žvejai-jūrininkai samdomi net iš Latvijos.

Šiuo metu Lietuvos jūrų laivų registre yra įregistruota 100 laivų. Iš jų 23 krovininiai, 9 transporto refrižeratoriai, 6 jūrų keltai, 44 žvejybiniai, 11 vilkikų, 1 tanklaivis ir 6 specialiosios paskirties laivai.

Būti jūrininku – ne prestižas

Tiesiogiai laivuose dirbantys jūrininkai nuolatinį įgulų mažinimą sutinka nepalankiai. Laivuose jūrininkų mažėja, tačiau darbo sąlygos, biurokratija ne tik, kad nemažėja, o dar ir plečiasi.

Geresnės jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygos, atlyginimai yra smarkiai išreklamuoti 2013 m. priėmus konvenciją „Dėl darbo jūrų laivyboje“. Tačiau realiai jūrininkų gyvenime mažai kas pasikeitė į gerąją pusę. Konvencija numato, kad jūrininkai negali dirbti daugiau kaip 72 valandas per savaitę, bet realiai ji būna ilgesnė. Jūrininkų, o ypatingai eilinių jūreivių darbo mokestis yra juokingai menkas ir keletą metų nekinta“, – vertino jūrų kapitonas Juozas Liepuonius.

Jo vertinimu, Norvegijos, Švedijos ar Airijos fermoje darbininkai uždirba daugiau nei jūrininkas sunkiai dirbdamas jūroje.

Laivybos ekspertai oficialiai pripažįsta, kad laivų modernizavimas ir dėl to vykstantis įgulų mažinimas didina laivuose avaringumą.

Ko galima tikėtis iš įgulos narių, jei laivavedžiai per 30-40 valandų laikotarpį kartais miega vos dvi valandas. Laivuose, kuriuose nėra antrojo padėjėjo, kapitonui ir jo vyr. padėjėjui kas dvylika valandų tenka budėti po 12 valandų. Jūrininkai turi tvarkyti ir kalnus popierių, dažnai atplaukus į uostus po kelias valandas vyksta alinantys laivų tikrinimai. Dauguma jūrininkų tik ir laukia ilgesnio perėjimo iš vieno uosto į kitą, kurio metu tikisi pailsėti“, – apie jūrininkų kasdienybę kritiškai teigė J.Liepuonius.

Jūrininkų darbo prestižas krenta visame pasaulyje. Dauguma išsivysčiusių šalių susiduria su jūrininkų pritraukimo į laivus problemomis.
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos