Nuo „hakerių“ saugos jūrinius registrus

Vidmantas Matutis

Nuostatos atnaujinamos ir švyturių valdymo programos

Lietuvoje dažnėjančios kibernetinės atakos verčia atnaujinti Jūrininkų ir laivų tiek jūros, tiek vidaus vandenų registrus.

Sistemos yra pasenusios

Iš dalies dėl kibernetinės saugos – padažnėjusių atakų prieš Lietuvos tinklus, bus atnaujinami Jūrininkų, Jūrų laivų ir Vidaus vandenų laivų registrai. O taip pat Lietuvos saugios laivybos laivų inspektavimo informacinė, duomenų saugos sistemos.

Pripažįstama, kad Lietuvos saugios laivybos informacinės sistemos yra pasenusios, nebeatitinka saugos reikalavimų. Jų priežiūra tapo brangi ir nebeefektyvi. Seniau kurta dalis programinės įrangos netgi nebuvo numačiusi tų iššūkių, kurie atsirado ir Baltijos jūros regione didėjant įtampai tarp kaimyninių šalių.

Nauji iššūkiai artimiausiu metu gali versti ir daugiau valstybės institucijų atnaujinti savo registrų, duomenų saugos ir laikymo sistemas.

Pokyčiai Klaipėdos padalinyje

Pinigų atnaujinti Jūrininkų, Jūrų laivų, Vidaus vandenų laivų registrams, duomenų laikymo ir saugos sistemoms naujai sukurta Lietuvos transporto saugos administracija tikisi gauti iš ES.

Šiuo momentu paskelbtas konkursas parengti investicijų projektą, kuris bus naudojamas teikti paraiškai gauti finansavimą atlikti modernizavimui.

Nors pati Lietuvos transporto saugos administracija yra Vilniuje, tačiau visos funkcijos, kurios susietos su minėtais registrais, jūrinių duomenų laikymu ir sauga, o taip pat specialistai yra Klaipėdoje dalyje buvusios Lietuvos saugios laivybos administracijos patalpų.

Klaipėdoje iš esmės būtų atnaujinta su Jūrininkų, Jūrų laivų, Vidaus vandenų laivų registrais, duomenų laikymu susijusi kompiuterinė įranga, tarnybinės stotys, operacinės sistemos.

Atnaujinimas jau vyksta

Reorganizavus Lietuvos transporto priežiūros sistemas ir nuo šių metų pradžios Lietuvos transporto saugos administracijai pertvarkomi ne tik jūrininkų ir laivų registrai.

Jau anksčiau imtasi pertvarkyti automobilių ir geležinkelių transporto saugos sistemas, kuriamos geležinkelių saugos didinimo pervažose programos.

Taip pat pasirašyta sutartis su Estijos „Sabik“ kompanija už 11 tūkst. eurų atnaujinti ir iki 2021 m. priūrėti Nidos, Juodkrantės, Klaipėdos ir Šventosios jūros švyturių programinę įrangą.

Lenkijos įmonė „Sprint“ šiuo metu už 87 tūkst. eurų vykdo ir iki kitų metų pradžios turi baigti Lietuvos nacionalinės laivų eismo stebėsenos programos (NLESIS) atnaujinimo darbus.
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos