Saugios laivybos administracija keisis dar šiemet

Vidmantas Matutis


Tendencija: jau greitai Klaipėdoje nebeliks tokios iškabos.

Nepaisant Klaipėdos jūrininkų protestų, šiuo metu Seime vyksta intensyvus pasirengimas iš įvairių juridinių dokumentų ištrinti Lietuvos saugios laivybos administracijos pavadinimą.

Kurs transporto agentūrą

Šios iniciatyvos variklis – pakeitimų siūlytojas Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Virgilijus Sinkevičius. Nei jis, nei kiti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos nariai neišgirdo jūrininkų raginimų nekeisti Lietuvos saugios laivybos administracijos pavadinimo ir neprijungti jos prie, kaip pradžioje buvo manoma, Valstybinės kelių transporto inspekcijos.

Dabar jau teigiama, kad nebus ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos. Veiks vieninga Nacionalinė saugaus transporto agentūra, kuri jungs ne tik vandens transporto ar automobilių transporto, bet ir geležinkelių transporto kontrolierius. Juos į šią instituciją planuojama pradėrti įvedinėti nuo šių metų rugpjūčio.

Nurodyta, kad vieningos transporto kontrolierių institucijos steigimo tikslas sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius.

Viena institucija, kuri bus Vilniuje, centralizuotai atliks bendrąsias funkcijas – veiklos planavimo, personalo administravimo, finansinių išteklių apskaitos ir ataskaitų rengimo, viešųjų pirkimų, materialinio aprūpinimo, informacinių ir komunikacinių sistemų valdymo, viešųjų ryšių, vidinių teisės aktų rengimo, bendros praktikos formavimo. Taip tikimasi pirmiausia sumažinti darbo užmokesčio fondą. Šios reorganizacijos efektas per metus vertinant išlaidas žmogiškiesiems ištekliams per metus sudarys apie 150 tūkst. eurų.

Vykdomiems pakeitimams gegužės 31 dieną yra pritarusi Vyriausybė.

Pertvarkomi dokumentai

Oficialiai Lietuvos saugios laivybos administracijos neliks nuo šių metų lapkričio 1 dienos. Tokia data nurodoma visuose keičiamuose dokumentuose iš kurių ištrinamas Lietuvos saugios laivybos administracijos pavadinimas. Simboliška, kad Mirusiųjų diena bus ir savotiška Lietuvos jūrų laivyno laidotuvių diena.

Lietuvos saugios laivybos administracijos pavadinimas įvairiuose dokumentuose keičiamas į susisiekimo ministro įgaliotą įstaigą, atsakingą už vandens transporto saugą arba Vandens transporto saugos instituciją.

Siekiant ištrinti juridinį Lietuvos saugios laivybos administracijos pavadinimą, tenka keisti per dešimt įvairių dokumentų, pradedant Klaipėdos ir Šventosios uosto, Lietuvos saugios laivybos įstatymais ir administracinių nusižengimų, vandens transporto kodeksais. Dalyje dokumentų, kur reikalingas tikslumas įrašoma Nacionalinė saugaus transporto agentūra, nors tokia dar nėra sukurta.

Kol kas nėra žinoma, kaip toliau bus naudojamos Klaipėdoje esančios Lietuvos saugios laivybos administracijos patalpos. Greičiausiai jos liks, bet gali atsirasti ir tuščių kabinetų, nes reorganizacija tam ir daroma, kad būtų atleista dalis žmonių.

Susisiekimo ministerija yra numačiusi visą eigą, kaip iki 2017 m. lapkričio 1 d. Lietuvos saugios laivybos administracija bus inkorporuojama į Nacionalinės saugaus transporto agentūros sudėtį.

Darbuotojų sumažės

Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorius Robertinas Tarasevičius teigė, kad dar nėra jokio aiškumo nei dėl patalpų likimo, nei dėl darbuotojų, nei dėl tolesnio valdymo.

„Bendras sprendimas matyt bus toks, kad Klaipėdoje liks dabartinės Saugios laivybos administracijos branduolys, ypač tas, kuris susietas jūrinės dalies funkcijomis. Mums yra teigiama, kad Klaipėdoje liks specialistai. Kaip ir kokiu principu jie bus atrenkami, kol kas nežinoma“, – aiškino R.Tarasevičius.

Jo teigimu, nemaža dalis žmonių Klaipėdoje ir sumažės. Kol kas nežinoma ir tai, ar Nacionalinės saugaus transporto agentūros padalinys Klaipėdoje liks tose pačiose patalpose, kuriose dabar yra Lietuvos saugios laivybos administracija.

Pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos 2016 metų ataskaitą jos sąmata siekė 2,294 mln. eurų. Iš jų darbuotojų atlyginimų su mokesčiais suma siekė 1,6 mln. eurų. Joje Šių metų pradžioje buvo 119 darbuotojų. Lietuvos saugios laivybos administracijai išlaikyti iš valstybės biudžeto pernai buvo skirta 2,206 mln. eurų. Ši institucija iš viso turėjo ilgalaikio ir trumpalaikio turto už 2,6 mln. eurų. Iš jų patalpų, kuriomis naudojosi, vertė siekė 1,184 mln. eurų.

Per 2016 metus iš už Saugios laivybos administracijos suteiktas paslaugas į Mokesčių inspekcijos sąskaitą buvo pervesta 647 041 euras, už skirtas baudas – 5189 eurai.

 
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos