Švelnėja jūrinės veiklos reikalavimai

Vidmantas Matutis

Pokytis linijinių laivų kapitonams bus patogiau be locmanų plaukti į uostus.

Seime priimtos naujos Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo pataisos, kurios lengvina plaukimo į Klaipėdos uostą tvarką, mažina atestuojamų veiklų kiekį.

Švelnėjo reikalavimas kapitonams

Iki šiol egzaminus išlaikę ir leidimus gavę linijinių laivų kapitonai į Klaipėdos uostą be locmano galėjo įplaukti tik, jei lankosi uoste ne mažiau kaip 3 kartus per mėnesį. Tai apsunkindavo darbą jūrų kapitonams.

Jei kapitonas išeidavo atostogų, po jūs jis praktiškai turėdavo iš naujo laikyti egzaminus, kad gautų plaukiojimo leidimą. „Jūrų kapitonai, kurie mėnesį dirba, o kitą mėnesį ilsisi, teoriškai po praleisto mėnesio turėdavo iš naujo laikyti egzaminus, kad gautų plaukiojimo leidimą.

Išimtis buvo daroma tik vienarūšius krovinius gabenančių laivų kapitonams. Jie per 12 mėnesių privalėdavo įplaukti į uostą ne mažiau kaip 6 kartus.

Dabar priimta visiems vienoda nuostata, kad linijinio laivo kapitonas, kuris turi leidimą, privalo įplaukti į uostą ne mažiau kaip 6 kartus per 3 mėnesius.

Mažėja atestuojamų veiklų

Taip pat uoste smarkiai sumažintas atestuojamų įmonių sąrašas. Iš 13 veiklų liko 7 atestuojamos veiklos.

Ir toliau bus atestuojamas gelbėjimosi, laivų priešgaisrinių priemonių, navigacinių ir radionavigacinių prietaisų remontas, tikrinimas ir bandymas, locmanų veikla, jūrų krovinių tiek įprastų, tiek pavojingųjų ar aplinką teršiančių krova ir jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veikla.

Iš atestuojamų veiklų sąrašo išbraukta laivų pagrindinių ir pagalbinių mechanizmų, įrenginių ir susijusių sistemų, jų dalių remontas, tikrinimas ir bandymas, jūrlapių, įskaitant elektroninius jūrlapius, koregavimas, laivų vilkimas (buksyravimas), povandeniniai techniniai darbai jūrų uostuose ir jūroje, gylių matavimas jūrų uostuose ir jūroje, laivų švartavimas. Kiek pakoreguota ir pati atestavimo tvarka.

Pasikeitimai siejami ir su tuo, kad pertvarkius Lietuvos saugios laivybos administracija, kuri tapo Lietuvos transporto saugos tarnybos dalimi, atleidus daugiau kaip pusę žmonių, nebeliko kam vykdyti priežiūros.

Griežtėja taisyklės narams

Nors povandeniniai techniniai darbai jūrų uostuose ir jūroje išbraukti iš atestuojamų veiklų, tačiau griežčiau sudėlioti reikalavimai įmonėms, kurios nori vykdyti povandeninius techninius darbus jūrų uostuose ir jūroje.

Didesnė atsakomybė perkelta ant įmonės vadovo. Jis pagal tarptautinius reikalavimus privalo patvirtinti narų saugaus darbo taisykles, turi būti nustatyta narų darbų planavimo, vykdymo ir vadovavimo jiems tvarka, įrangos techninės priežiūros kontrolės, saugos ir sveikatos reikalavimų užtikrinimo, darbuotojų instruktavimo ir žinių tikrinimo tvarka. Taip pat turi būti aprašyta avarinių situacijų ir pagalbos suteikimo tvarka. Narų povandeninio darbo kvalifikacija turi būti įsigyta tik ES ir Europos ekonominės erdvės šalyse. Į darbą jūroje ir uostuose neleidžiama įtraukti narų mėgėjų. Sudėlioti reikalavimai ir narų įrangai.
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos