Vokiečių paminklas negrįžusiems iš jūros

Vidmantas Matutis


Vieta: karinio jūrų laivyno memorialas Kylio fjordo pakrantėje.

Karinio jūrų laivyno memorialas Kylio fiordo pakrantėje ties Laboe lankytojams buvo atidarytas du kartus, tarpukaryje ir po karo, bet vis tą pačią dieną – gegužės 30-ąją.

Karo veterano pasiūlymas

Per Pirmąjį pasaulinį karą (1914-1918) žuvo beveik 35 tūkst. Vokietijos karinio jūrų laivyno karių. Jų kapai – vandenynų ir jūrų gelmėse. Nei rasi, nei aplankysi tokio likimo jūreivių amžinojo poilsio vietą. Tai slėgė šeimas, nežinojo ir karo veteranai, kur jie galėtų atiduoti paskutinę pagarbą bendražygiams.

Buvęs Kaiserliche Marine vyresnysis jūreivis, karo veteranų draugijos „Marine Kameradschaft“ pirmininkas Vilhelmas Lammertzas pasiūlė įamžinti jūroje žuvusių karių atminimą. Tai turėjo būti orus ir įspūdingas paminklas netoli Kylio. Iš jo į karines operacijas išplaukdavo didžiausias įgulas turintys šarvuočiai, kreiseriai ir eskadriniai minininkai. Jie labiausiai ir nukentėjo jūrų mūšiuose.

Vokietijai pralaimėjus karą, daugelis jautėsi pažeminti, bet jautė pagarbą „iki paskutinės granatos“ kovojusiems tautiečiams. Buvusio karo jūrininko idėja sulaukė pritarimo. 1925 m. Vokietijos karinio jūrų laivyno asociacija „Deutcher Marinebund“, veikianti nuo 1891 m., oficialiai paskelbė, kad organizuoja architektūrinį konkursą memorialui sukurti. Sutarta jį įkurdinti prie įėjimo į Kylio fiordą ties Laboe gyvenviete.

Nacių akcentai

1927 m. buvo paskelbti konkurso rezultatai. Atrankos komitetui labiausiai patiko architekto Gustavo Augusto Miuncerio (1887-1973) ekspresionistinio dizaino projektas. Pagal jį Laboe pakrantėje turėjo iškilti didžiulis burės pavidalo bokštas.

Paskaičiuota, kad memorialo statybos išlaidos sieks apie 700 tūkst. reichsmarkių. Pagrindinis finansavimo šaltinis buvo Kylio miesto magistrato lėšos ir labdaros rinkliava. Dar nesurinkus visos reikalingos sumos, rugpjūčio 8 d. buvo padėtas kertinis akmuo būsimo memorialo vietoje. 72 m aukščio masyvus bokštas buvo pastatytas per 101 dieną. Dėl Vokietiją purtančios ekonominės krizės kitų memorialo komponentų kūrimas buvo atidėtas neribotam laikui.

Tik 1933 m. pavasarį buvo atnaujinti anksčiau suplanuoti darbai. Dar po trijų metų, gegužės 30 d., įvyko Vokietijos karinio jūrų laivyno memorialo atidarymo iškilmės. Ta proga Kylio fiorde buvo surengtas grandiozinis karo laivų paradas. Jame dalyvavo ir Adolfas Hitleris, atplaukęs į iškilmes su 115 m ilgio gerai ginkluota reprezentacine Vokietijos vyriausybės jachta „Grille“.

Pagal nacių užmačias, įspūdingas paminklas ant jūros kranto nebuvo skirtas vien tik Pirmajame pasauliniame kare žuvusiems vokiečių jūrininkams atminti, kaip buvo planuota anksčiau. Dabar jis turėjo simbolizuoti buvusią Vokietijos jūrinę galią ir skatinti jūrines vokiečių nacijos ambicijas. Apie tai liudijo gausybė memorialo salėse eksponuojamų reliktų, primenančių Vokietijos imperijos karinio jūrų laivyno istoriją nuo 1871 iki 1919 m. Be to, čia būdavo organizuojami jaunimo susitikimai su nacių karinio laivyno karininkais ir jų vadovaujamais jūrininkais. Aikštė prieš bokštą tapo karo jūrininkų paradų vieta.

Sąjungininkai nesusprogdino

Memorialo bokštas per Antrąjį pasaulinį karą beveik nenukentėjo. Tik daugelį jame buvusių eksponatų išvogė ar sunaikino karo marodieriai.

Pasibaigus karui, Sąjungininkų kontrolės taryba nutarė Vokietijoje sunaikinti visus nacių muziejus ir paminklus. Toks likimas grėsė ir karinio jūrų laivyno memorialui Kylio fiordo pakrantėje. Pasiūlymą jį susprogdinti minėtoji taryba vis dėl to atmetė. Jos nuomone, jūroje žuvusių karių atminimas nesusijęs su karo šlovinimu.

1954 m. gegužės 30 d. memorialas buvo perduotas atsikūrusios Vokietijos karinio jūrų laivyno jūrininkų sąjungos žinion. Tai buvo jo antrasis gimtadienis.

Šiandien renovuotas ir naujomis ekspozicijomis papildytas paminklinis ansamblis ties Laboe laikomas tarptautiniu memorialu, kuriame prisimenami visų tautybių jūrininkai žuvę pasauliniuose karuose, pasisakoma už taikią laivybą jūrose ir vandenynuose. Tai aiškiai matyti apsilankius požeminėje istorinės atminties salėje, kur rikiuojasi daug vainikų iš viso pasaulio. Čia galime pamatyti ir Lietuvos karinės jūrų pajėgų vainiką, kurį padėjo tarptautiniuose mokymuose Baltijos jūroje dalyvavę mūsų jūrininkai.

Būtina pamatyti

Per pastaruosius daugiau kaip 60 m. Karinio jūrų laivyno memorialą aplankė apie 15 mln. žmonių iš viso pasaulio. Čia turėtų būti ir mano keli apsilankymai. Plaukiant su jachta „Audra“ į Kylio savaitės renginius, nesunku būdavo užsukti į nedidelį Laboe uostelį. Nuo jo iki paminklo ranka pasiekiama.

Iš jūros žvelgdamas į burės pavidalo bokštą net neįsivaizdavau, kad jo vidus gali būti prifarširuotas įdomiais muziejiniais eksponatais. Pasirodo, bokšto papėdėje – jo požemiuose ir keliuose aukštuose virš jų – veikia keliolika parodų salių. Jose pasakojama vokiečių karinio jūrų laivyno istorija nuo seniausių laikų iki dabar. Čia galima apžiūrėti abiejuose pasauliniuose karuose naudotų karinių laivų modelius. Juos papildo išsamūs kadaise vykusių jūros mūšių aprašymai iliustruoti žemėlapiais, nuotraukomis ir dailininkų sukurtais paveikslai.

Įspūdį palieka memorialinė salė, kurio sienos nuklotos daugybe vainikų. Juos čia palieka įvairių valstybių atstovai žuvusiems jūrininkams atminti.

Vizitą memorialiniame komplekse turistai paprastai baigia pakilę į bokšto apžvalgos aikštelę, kuri yra iškilusi į 85 m aukštį virš jūros lygio. Į ją galima pakilti įveikus 341 pakopą. Daugelis lankytojų mieliau pasinaudoja dviem liftais, kurie kelia nuo apačios iki viršaus. Pasekiau jų pavyzdžiu.

Iš bokšto viršaus atsiveria nuostabus vaizdas. Dešinėje plyti Baltijos jūros žydrynė, kairėje – visada laivų ir jachtų pilnas Kylio fiordas. Būtina tai pamatyti. Visų šalių kariniai laivai, praplaukdami pro šalį, pagal tradicinį jūreivišką ritualą pagerbia tuos, kurių atminimui ir buvo pastatytas garsusis Laboe bokštas.

 
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos