Bus tikslinami jūrininkų registro duomenys

Vidmantas Matutis

Akivaizdu tikri jūrininkai aiškiausiai pasirodo Jūros šventės parade žengiantys su uniformomis

Lietuvoje rengiamasi iš esmės peržiūrėti jūrininkų registro duomenis.

Kiek Lietuvoje jūrininkų?

Šiuo metu nėra aišku, kiek Lietuvoje yra jūrininkų. Informaciją apie asmenis, kuriems išduoti jūrininkų laipsnių kompetencijos liudijimai ir jūrininkų knygelės turėtų teikti Lietuvos transporto saugos administracija laivybos skyrius. Tačiau vyko pertvarkymai, sistema nevisiškai veikia, duomenys nėra tikslūs.

Be to, Lietuvos jūrininkų registre buvo asmenų, kurie turėjo tam tikrus dokumentus, bet realiai nebuvo jūrininkais. Registras buvo valomas, tačiau ne iki galo. Šiuo metu nėra tikrų skaičių, kiek realiai jame yra jūrininkų.

Neoficialiais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra apie 7 tūkst. registruotų jūrininkų. Vienu metu jų buvo per 10 tūkst. Didžioji dalis jūrininkų – per 5 tūkst. dirba įvairiuose užsienio kompanijų laivuose.  

Keičia nuostatas dėl registro

Jūrininkų registrų duomenimis dažniausiai naudojasi įvairios valstybės institucijos analizuodamos vieno ar kito asmens pajamas.

Savus duomenis apie jūrininkus turi ir jų sveikatos tikrinimo instancijos, jūrininkų teisių gynėjų institucijos.   

Šiuo metu tvirtinamas Vyriausybės nutarimas dėl naujos Jūrininkų registro nuostatų redakcijos. 

Pakeitimas siejamas su nuo praėjusių metų pradėtu taikyti ES duomenų apsaugos reglamentu. Griežtinama oficialių duomenų išdavimo tvarka. Tai siejama galimomis kibernetinėmis atakomis, kitais su jūrininkų veikla susietais saugumo momentais. 

Dar ne iki galo apsispręsta, kokie duomenys apie jūrininkus būtų skelbiami viešai. 

Duomenis tvarkys griežčiau

Anksčiau  Jūrininkų registro duomenis tvarkė Lietuvos saugios laivybos administracija. Po reorganizacijos jos neliko. Jūrininkų registro tvarkytojo funkcijos perduodamos Lietuvos transporto saugos administracijai.  

Ji privalės registruoti visus asmenis, kuriems išduoti jūrininkų laipsnio diplomai, kvalifikaciniai liudijimai, jūrininkų knygelės.

Kad Jūrininkų registras būtų kaip galima tikslesnis, teko priimti nuostatas, ką daryti su tais jūrininkais, kurie nebeatitinka jūrininkams keliamų reikalavimų. Ar tikslinga iš Jūrininkų registro išbraukti žmones, kurie nebegali dirbti jūrininkais dėl sveikatos nors žmogus, kuris plaukiojo į jūrą, savo esybe visam laikui lieka jūrininku? 

Priimta nuostata, kad asmuo iš jūrininkų registro išbraukiamas tik konstatavus jo mirtį ar nustačius dingimo faktą. 
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos