Lenkiškas Lietuvos žvejų pagalbininkas [1]

Vidmantas Matutis

701a89bdd06a2

Tikiuosi, kad atsiras žvejybos laivyno veteranų, kurie dar mena lenkų krovininį garlaivį „Tobruk“. Jį Klaipėdos žvejai naudojo pirmųjų Atlanto ekspedicijų metais silkėms gabenti.

Pavadino mūšio garbei

Antrojo pasaulinio karo metais kai kurios laivų statyklos, tarp jų ir Hartlpulo Didžiojoje Britanijoje, statė serijas standartinių laivų, skirtų kariniams ir strateginiams kroviniams gabenti. Trūko jūrų transporto pajėgumo. Laivai buvo statomi greitai, atsisakant kai kurių ne pirmos būtinybės įrengimų. Tikėtasi, kad tokie laivai kurį laiką, bent kol baigsis karas, tarnaus patikimai.

Vieną iš tokių laivų Jungtinės Karalystės valdžia 1942 m. perdavė Lenkijos vyriausybės emigracijoje žinion. Lenkai jam suteikė Tobruko vardą. Taip buvo pažymėtas Lenkijos Karpatų brigados indėlis 1941 m. vykusiame sąjungininkų mūšyje Šiaurės Afrikoje dėl Tobruko uosto. Tada buvo pasiekta viena pirmųjų pergalių kovojant su Vokietijos Afrikos korpusu, kuriam vadovavo generolas leitenantas E.Romelis, pramintas „dykumų lapinu“.

Tobruko mūšyje dalyvavo daugiau kaip 6000 lenkų karių. Jie kartu su anglų ir australų kariniais daliniais didvyriškai atlaikė vokiečių tankų ir artilerijos atakas.

„Tobruk“ buvo vienas iš standartinės serijos „Empire Building“ tipo laivų. Jo vandens talpa siekė 10 tūkst. tonų. 136 m ilgio ir 17 m pločio garlaivį maždaug devynių su puse mazgo greičiu varė 2500 AG garo jėgainė.

Laivo įgula buvo suformuota iš lenkų jūrininkų, kurie spėjo pasitraukti prieš prasidedant karui. Kapitonu buvo paskirtas Bronislaw Hurko. Jis paskutinėmis dienomis prieš Vokiečių okupaciją su 19 žmonių įgula keleiviniu laivu „Pułaski“ išplaukė į Angliją.

Lenkijos valstybinę vėliavą pakėlusio „Tobruk“ laukė atsakinga ir pavojinga užduotis. Jis buvo įtrauktas į jūrinio transporto vilkstinę, kuri lydima karinių laivų, gabeno karinius ir strateginius krovinius iš Anglijos į Murmanską ir Archangelską.

Skaičiaus „13“ magija

1942 m. kovo pabaigoje „Tobruk“ konvojaus PQ-13 sudėtyje išplaukė į Murmanską. Jo triumuose buvo sutalpinta keliasdešimt tankų, automobilių, 12 naikintuvų, daugybė aviacinių bombų ir minų. Kelionės pradžioje laivų vilkstinę ir jos palydą išsklaidė stipri audra. Kai konvojus vėl susirinko krūvon, jį atakavo vokiečių povandeniniai laivai ir bombonešiai. Šeši laivai buvo nuskandinti. Dar du laivai žuvo jau Murmansko uoste per bombardavimą.

Vienoje jau pokario laikų publikacijoje teko skaityti gal ir žurnalistų pramaną. Esą „Tobruk“ jūreiviai, prisimindami pirmąjį reisą, buvo įsitikinę, kad lengvai išsisuko. Juk konvojaus kodinis numeris buvo 13, išplaukė jie kovo 13 dieną, kelionė truko 13 dienų.

Kol laivas buvo iškraunamas Murmanske, vokiečių lėktuvai nedavė ramybės ir ten. Trisdešimt antrojo antskrydžio metu dvi bombos pataikė ir į „Tobruk“. Laivas ėmė skęsti, galėjo sprogti garo katilai. Įgulos ir uostininkų bendrų pastangų dėka pavyko nelaimės išvengti. Bet remontas užtruko ilgai.

Tik 1942 m. rugsėjį lenkų laivas išplaukė iš Murmansko į Archangelską. Čia buvo formuojama didelė konvojaus vilkstinė QP 14, turėjusi vykti į Loch Eve uostą Škotijoje. Vilkstinę sudarė 17 prekybinių laivų ir 65 įvairaus rango kariniai laivai: lėktuvnešis „Avenger“, du šarvuočiai, keli kreiseriai, visas pulkas eskadrinių minininkų, priešlėktuvinės gynybos ir gelbėjimo laivai.

Kelionės metu konvojų QP 14 puldinėjo 7 vokiečių povandeniniai laivai. Jiems pavyko paskandinti keturis prekybinius ir du apsaugos laivus. Vienaip ar kitaip nuo vokiečių lėktuvų ir povandeninių laivų antpuolių nukentėjo daugelis vilkstinės laivų. Tarp jų ir „Tobruk“. Beje, jis, kaip ir kiti transporto laivai, buvo ginkluotas zenitiniu kulkosvaidžiu ir kiekviena patogia proga juo naudojosi.

Po šio reiso 12 „Tobruk“ įgulos narių buvo apdovanoti kariniu pasižymėjimo ženklu „Krzyż Walecznych“ („Drąsiųjų kryžius“).

Kapitono vaišės

1946 m. birželį garlaivis „Tobruk“ atplaukė į Gdynę ir įsiliejo į tuometinės Lenkijos prekybos laivyno sudėtį. Gabendamas įvairius krovinius, laivas pabuvojo daugelyje šalių. Lankėsi ir Klaipėdoje. SSSR Žuvies pramonės ministerija jį buvo išnormavusi kaip plaukiojančią bazę, kuri aptarnavo Klaipėdoje registruotus okeaninės žvejybos laivus.

Gaila, kad neišsaugojo nei užrašų knygutės, nei prieš daugelį metų parašytos žinutės apie Klaipėdoje viešėjusį „Tobruk“. Man, tik neseniai pradėjusiam dirbti Klaipėdoje, tai buvo pirmas apsilankymas užsienio laive. Kapitonas, kurio pavardės nepamenu, vaišino mus su kolega iš kito laikraščio tradicine lenkiška degtine „Wyborowa“. Įsiminė tos vaišės tuo, kad dažnai taurelę kilnojantis ir mus raginantis tai daryti kapitonas nepasiūlė užkandai net mažiausio sumuštinio. Bepigu kapitonui, bet mums, kai krante prie trapo laukia žaliakepuris kareivis, nevalia piktnaudžiauti vaišėmis ar jos būtų su užkanda, ar be jos.

Originalus išsigelbėjimas

Neseniai bevartydamas senų laikraščių iškarpas, atradau žinutę apie išskirtinį lenkų krovininio garlaivio nuotykį. 1950 m. rudenį „Tobruk“, plaukdamas iš Italijos uosto Savanos į Roterdamą, Biskajos įlankoje pateko į 11 balų audrą. Veikiamas bangų laivas negalėjo išsilaikyti priekiu į bangas, ir apsisukti neišėjo. Esą taip atsitikę dėl kai kurių laivo konstrukcijos ypatumų. „Tobruką“ šonu nešė kranto link. Reikėjo nedelsiant ieškoti išeities. Ir ji buvo rasta.

Bocmanui vadovaujant, jūreiviai pasiuvo didžiulę burę ir iškėlė ją ant signalinio stiebo. Tai padėjo laivui pasisukti ir plaukti beidevindu, tolstant nuo kranto. Žinutės autoriai tikina, kad tai buvo vienintelis žinomas atvejis, kai sausakrūvis kritinėje situacijoje panaudojo burę.

Paskutiniaisiais savo tarnybos metais „Tobruk“ plaukiojo Baltijos jūroje, gabeno birius krovinius iš vieno uosto į kitą. Ištarnavęs lygiai 25 metus, garlaivis iš pradžių tapo sandėliu, o vėliau atiduotas į metalo laužą.

 
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos