Šventosios uostas atstatinėjamas kabinetuose

Vidmantas Matutis

Neįtikėtina Šventojoje yra ir tokių uosto krantinių

Perdavus Šventosios uostą Palangos savivaldybei jo atstatymo reikalai kol kas nei kiek nepajudėjo.

Griežta nuomos tvarka

Metams baigiantis Vyriausybėje buvo svarstomas Šventosios jūrų uosto žemės nuomos konkurso tvarkos aprašą, žemės nuomos sutarties pavyzdinė forma ir žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas.

Dar perduodant žemę Palangos savivaldybei buvo nuspręsta, kad ją kam nors išnuomoti bus galima tik griežtai laikantis nustatytos tvarkos. Baiminamasi, kad prie jūros esanti žemė nepakliūtų į kokių nors neaiškių veikėjų rankas.

Palangos miesto savivaldybei buvo perduota 209,6 ha uosto išorinio reido teritorija ir 16,1001 ha uosto teritorija, kurioje 7,3955 ha sudaro uosto vidinė akvatorija. Likusi 8,7046 ha yra Šventosios uosto žemės dalis.

Žemės sklypų kategorijos

Numatyta, kad Šventosios uosto žemės nuomą vykdys Palangos miesto savivaldybė pagal Vyriausybės nustatytas konkurso procedūras. Joks uosto žemės plotas negalės būti išnuomotas šiaip sau už tai, kad jo nori kažkoks „bičiulis“.

Visus dokumentus dėl žemės nuomos Vyriausybei pateikė pati Palangos savivaldybė. Pagal juos Šventosios uoste numatyti 10 kategorijų žemės sklypai, pradedant nuo nenaudojamų iki pačių geriausių krantinių su didžiausiu gyliu. 

Uosto žemės nuomos kaina bus apskaičiuojama net pagal 7 teritorijų vertinimo koeficientus. Numatyta, jei nuomos eigoje krantinės būtų tvarkomos už Palangos savivaldybės ar kitas lėšas, būtų keičiama ir nuomos sutartis.

Konkurso sąlygose taip pat bus numatyta, kad uosto žemė nuomojama ne ilgesniam nei 25 metų laikotarpiui.

Galės vykdyti ir krovą

Žemės nuomos tikslai turės atitikti Vyriausybės programoje nustatytus Šventosios uosto vystymo tikslus kurti žvejybai, pramogoms bei turizmui skirtą nedidelį, efektyvų uostelį. 

Bet sutartyse numatyta, kad uoste bus galimi ir krovos darbai, krovinių sandėliavimas. 

Šventosios uostelio žemės nuomos aprašas numato, kad jei du kartus paskelbus Šventosios uosto žemės nuomos konkursą neužsiregistruoja nė vienas dalyvis, trečią kartą skelbiant to paties žemės sklypo nuomos konkursą, bazinis uosto žemės nuomos dydis gali būti sumažintas iki 30 procentų. Skelbiant konkursą ketvirtą ir daugiau kartų, bazinis uosto žemės nuomos dydis gali būti sumažintas iki 50 procentų. 

Šventosios uosto teritorijų nuomotojas suderinęs su Palangos savivaldybe galės statyti uoste savo statinius, komunikacijas, kelius. Kaip tai apsimokės parodys laikas. Tarkim, Klaipėdos uoste žemės nuomos terminai yra žymiai ilgesni, bet ten ir krovos apyvartos, ir investicijos yra nepalyginamai didesnės. 
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos