Uostas atsisakys privačiais tapusių sklypų

Vidmantas Matutis

Vieta už Klaipėdos konteinerių terminalo prasideda naujosios rezervinės uosto teritorijos, tarp jų ir tie sklypai dėl kurių vyko ginčai

Nors jau užbaigtas Klaipėdos uosto bendrasis planas teismuose tik dabar patvirtintas galutinis sprendimas dėl jame įtrauktų sklypų.

Atsirado privatūs sklypai

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija neskundžiama nutartimi padėjo tašką dėl žemės sklypų uosto rezervinėje dalyje.

Bendrovė „V.Paulius & Associates real estate“ 2012-2013 m. įgijo tris žemės sklypus pietinėje Klaipėdos dalyje už Kairių gatvės. Vėliau sklypai įtraukti ir į Uosto bendrąjį planą. Jį viešai pristačius bendrovės „V.Paulius & Associates real estate“ atstovai pamatė, kad jų sklypai tapo uosto dalimi. Kreiptasi į Susisiekimo ministeriją, tačiau ši atsisakė koreguoti Dėl privataus sklypo uostas atsidsakė interesųbuvo numatyta 336,5 ha teritorija tarp Kairių gatvės Klaipėdoje, Vilhelmo kanalo vandenvietės ir Klaipėdos rajono ribos.

Sklypai jau patvirtintoje uosto rezervinėje žemėje buvo suformuoti 2009 metais, o „V.Paulius & Associates real estate“ juos įsigijo dar vėliau. Teigta, kad nebuvo žinoma, jog šie sklypai yra uosto rezervinėje dalyje.

Pareiškėjas, kurio veiklos sritis yra statyba, projektavimas ir turto valdymas, negalėjo nežinoti, kad 2012-2013 m. įsigyja sklypus, kurie yra uosto rezervinių teritorijų ribose“, – teisme aiškino Susisiekimo ministerijos atstovai.

Uostas sklypų atsisakys

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 30 d. skundą atmetė kaip nepagrįstą. Vilniaus apygardos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 9 d. skundą dėl sklypų įtraukimo į Uosto bendrąjį planą taip pat atmetė.

Nurodyta, kad sklypai uosto rezervinėje teritorijoje prie Karaliaus Vilhelmo kanalo buvo suformuoti Klaipėdos apskrities viršininko sprendimu. Kai paaiškėjo, kad uosto rezervinėje dalyje yra privatūs sklypai, Uosto direkcija įvertino, kad tos teritorijos neplanuojama panaudoti uosto veiklai. Ginčytini sklypai Uosto bendrajame plane pažymėti, kaip neįsisavinami, todėl esą nėra ketinimo tuos sklypus panaudoti ateityje.

Aiškinta, kad tik patvirtinus uosto bendrąjį planą bus galima tuos sklypus „išimti“ iš uosto rezervinės teritorijos inicijavus Vyriausybės nutarimo pakeitimą.

Sklypų savininkui atrodė, kad, kai tik tapo aišku, kad uosto rezervinėje zonoje yra privatūs sklypai, jie nedelsiant turėtų būti išimti iš rezervinės zonos.

Sklypų savininkas kreipėsi į Susisiekimo ministeriją su prašymu, kad sklypai būtų išimti iš Uosto bendrojo plano ribų, bet ši nesutiko, nes tą numatęs Vyriausybės nutarimas. Tada sklypų savininkas ir kreipėsi į teismus argumentuodamas, kad uosto rezervinė teritorija turėjusi būti formuojama tik iš valstybės sklypų neįtraukiant privačių sklypų.

Vyks išbraukimo procedūra

Tiek pirmos instancijos, tiek apeliacinius teismų procesus sklypų savininkas pralaimėjo, nors atrodytų, kad jis yra teisus, nes nuosavybė Lietuvoje yra neliečiama.

Lėmė tai, kad Vyriausybė dar 2008 m. aiškiai apibrėžusi uosto rezervinės teritorijos dalį prie Vilhelmo kanalo, o uostas ketinantis pasielgti padoriai – išimti privačia tapusią žemę iš rezervinės teritorijos, kai tik bus patvirtintas Bendrasis planas.

Kreipdamasi į teismus sklypų savininkas elgėsi apdairiai. Sklypų savininkui po uosto bendrojo plano tvirtinimo galėjo iškilti problemos, jei sklypai būtų likę uosto rezervine dalimi.

Kadangi patvirtinta, kad sklypai nevertinami kaip rezervinė uosto dalis, po bendrojo plano tvirtinimo prasidės jų išbraukimo iš rezervinio sąrašo procesas.

Siekta išvengti situacijos, kad po bendrojo plano patvirtinimo sklypai iš jo savininko gali būti paimti arba situacija išspręsta ne jo naudai.

Dabar, nors teismai ir pralaimėti, juose užfiksuota tai, kad Uosto direkcija tų sklypų atžvilgiu neturi interesų dėl uosto kaip rezervinės dalies plėtojimo.
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos